Barn, mor, hund
– Hverdagsliv

Om morgenen går jeg tur med hunden, sier barnet. Og deretter går jeg på skolen. Når jeg kommer hjem fra skolen går jeg igjen tur med hunden og deretter går jeg igjen på skolen. Når jeg kommer hjem igjen, sier mamma hallo og vi spiser aftensmat sammen. Og så går hun tur med hunden og jeg går til sengs. Om morgenen går jeg igjen tur med hunden.

Om morgenen går jeg på jobb, sier mor og når jeg om kvelden kommer hjem igjen sier jeg hallo til barnet mitt. Vi spiser aftensmat sammen og så går jeg tur med hunden mens barnet mitt går til sengs. Om morgenen går jeg på jobb igjen.

Om morgenen går jeg tur med barnet, sier hunden og deretter sover jeg. På ettermiddagen går jeg igjen tur med barnet og deretter sover jeg. Om kvelden går jeg tur med barnets mor og deretter sover jeg igjen. Jeg skulle gjerne ha gått en tur alene.